Chas prisvärt IT-konsultbolag

Vad kan vi hjälpa dig med?

Programmering

Är ett av Chas starkaste områden. Vi håller oss alltid uppdaterade på nya tekniker och strävar hela tiden mot att vara verksamma i systemutvecklingens framkant.

Design

Inom området interaktionsdesign och art direction erbjuder vi många olika typer av tjänster. Ett av områdena vi gärna jobbar med, och har stor erfarenhet av, är användarvänlighet.

Management

Våra Management konsulter kan hjälpa att starta igång, genomföra och utvärdera era projekt och processer.

Utbildning

Vi har lång erfarenhet av att utbilda inom många olika områden, lärosäten och företag t.ex. YH-utbildningar.

Läs mer om våra tjänster

våra verktyg

Chas ställer höga krav på sina interna system - så höga att inga av verktygen på marknaden höll måttet. Vi har därför utvecklat våra egna verktyg, både för internt bruk och kommersiellt försäljning.

Oden Screenshot The Clock Screenshot
Läs mer om våra verktyg

”Filosofin bakom är enkel och uppenbart framgångsrik: - Att vara det mest prisvärda konsultbolaget…”

Kerstin Nilsson - Aftonbladet

"När man kommer in på kontoret möts man av ordet 'Responsibility' på en graffitimålning. Ansvarstagande är ett nyckelord för Chas."

Unionens tidning Position

På Chas är Charlie Hansson näst intill ensam aktieägare, vilket gett honom fria händer att staka ut vägen efter eget huvud – mot jämställdhet, trygghet och bättre miljö.

Mitt i

Våra tjänster

Programmering

Vi erbjuder alla former av konsulttjänster inom system- och applikationsutveckling, som t.ex:

 • Nyutveckling
 • Systemintegrationer
 • Innovation
 • Hårdvarunära utveckling
 • Systemarkitektur
 • CMS-implementering

Vi jobbar mycket inom följande tekniker:

 • HTML5, CSS3, SASS, LESS
 • Javascript - jQuery, Backbone.js, AgularJS, Ember.js, NodeJS
 • Unity, WebGL, ActionScript
 • PHP - Symfony 2, Drupal, Wordpress
 • Phyton - CherryPy, Django, SQLAlchemy
 • Ruby - Rails, Sinatra
 • CasperJS, Mocha, Jasmin
 • Java - Groovy, Grails, Scala
 • .NET- C#,
 • Sharepoint, EPiServer
 • C/C++
 • Objective C, Cocoa
 • Mobile - iOS, Android
 • MySQL/MariaDB, MSSQL, PostgreSQL, Solr
 • MongoDB, CouchDB, Memcache
 • m.fl.

Design

Inom området interakt ondesign och Art Direction erbjuder vi många olika typer av tjänster. Vi har väldigt stor erfarenhet av att jobba med användarvänlighet.

Typiska uppdrag inom design kan vara:

 • Gränssnittsdesign samt wireframe Mockups
 • Förstudier
 • Kravspecifikationsframställning
 • Dokumenteringsuppdrag
 • Användarvänlighetsbearbetning samt analys

Management

Vi erbjuder tjänster, och tillhörande systemvisualisation, för att främja bl.a. följande områden:

 • Projektledning
 • Projektadministration
 • Change and Configuration
 • Management
 • Buisness Intelligence
 • Förstudier
 • IT-strategi
 • Tidsuppskattning
 • Processmodellering
 • Förändringsplanering
 • Riskanalysering
 • Testledning

Utbildning

Vi utbildar inom flertalet olika områden för t.ex. YH-utbildningar och ute hos företag.

Några av de ämnen vi utbildar inom är:

 • All form av systemutveckling
 • OOAD
 • PHP
 • UML
 • XML
 • Java
 • .NET
 • Programmering
 • Databashantering
 • Interaktionsdesign och grafik
 • Användbarhet
 • Ledarskap
 • Organisation
 • Projektkunskap/ledning
 • Verksamhetsprocesser
 • Ekonomi
 • Sälj
 • Entreprenörskap
 • Sociala medier

Många som jobbar på Chas sysslar med ideellt arbete vid sidan om vilket jag ser som positivt även för företaget. Man vet att de omkring är bra människor som kan se lite bortom boxen.

Charlie Hansson, VD

våra verktyg

För att uppfylla de höga krav vi har på våra interna verktyg har vi tagit fram en egen processmodeller, The Clock, och byggt flertalet system för internt bruk. Ett av de system som ursprungligen var för internt bruk, men nu även finns tillgängligt för försäljning, är ODEN Business Intelligence™.

oden logo
oden picture

Oden Business Intelligence™

ODEN Business Intelligence™ är ett användarvänligt BI-system för tjänstesektorn. Perfekt för företag vars primära tillgång är tjänster, till exempel konsultbolag, advokatbyråer och bemanningsbolag.

ODEN består av användarvänliga system för tidsrapportering, CRM, försäljningsstatistik, Projektledning, dokumenthantering, HR och mer.

the clock logo
the clock picture
the clock certific

The Clock

The Clock är en processmodell framtagen av Chas, baserad på den erfarenhet vi har ackumulerat under åren.

Med en blandning av det bästa från agila och icke-agila modeller erbjuder The Clock™ en genomarbetad och komplett modell för din organisation.