Lekmannaövervakare

Chas vill bidra till att minska återfallsfrekvensen i brott. Därför låter vi vår personal vara lekmannaövervakare.