Det ansvarsfulla företaget

Våra grundläggande kärnvärden är att vi ska vara ett socialt ansvarstagande företag. Vi jobbar aktivt med olika typer av CSR-projekt och uppmuntrar alla anställda till att göra sitt!

Lekmannaövervakare

Chas vill bidra till att minska återfallsfrekvensen i brott. Därför låter vi vår personal vara lekmannaövervakare.