Det ansvarsfulla företaget

Våra grundläggande kärnvärden är att vi ska vara ett socialt ansvarstagande företag. Vi jobbar aktivt med olika typer av CSR-projekt och uppmuntrar alla anställda till att göra sitt!

Människors lika värde

På Chas är människors lika värde en grundförutsättning, oavsett etnicitet, klass, sexualitet, funktionsnedsättning, religion etc.