Människors lika värde

På Chas är människors lika värde en grundförutsättning, oavsett etnicitet, klass, sexualitet, funktionsnedsättning, religion etc.