CHAS CERTIFIERAT INOM FR2000

Chas Visual Management AB är numera certifierat inom FR2000 som är ett ledningssystem likvärdigt med kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001 och därtill omfattar standarder och riktlinjer för arbetsmiljö, brandsäkerhet, socialt ansvarstagande och kompetensförsörjning.

Chas godkändes i revisionen av företagets ledningsarbete och är numera certifierat inom ledningssystemet FR2000.

 

Länkar:

Chas media tool kit: http://chas.se/press

FR2000: https://www.fr2000.se

 

Contact:          Charlie Hansson, VD och grundare, Chas

+46 8 744 55 49

 

Aurora Gullberg, Head of Communication, Chas

aurora.gullberg@chas.se

+46 73 5201278