Chas en av de tio slutfinalisterna i Europa vid European Business Awards utnämning av Employer of the Year 2016/17

eba-finalist_square2

Chas är ett av tio företag i Europa som utsetts till Ruban d´Honneur av European Business Awards i kategorin Employer of the Year 2016/17. Juryn har tittat på cirka 33 000 företags förmåga till innovation, etik och framgång inom flera kategorier. Totalt har 110 företag i Europa gått vidare och utsetts till Ruban d´Honneur i alla kategorierna sammantaget.

– Det är oerhört stort att vi är ett av de tio företag i hela Europa som European Business Awards jury ser som bästa arbetsgivare, säger Charlie Hansson, vd och grundare, Chas.

Chas har sedan företaget grundades valt att placera konsulten i fokus istället för kunden. Inför varje beslut som tas inom företaget analyseras hur bra det är för konsulterna och en rad verktyg och processer har utvecklats för att skapa de bästa förutsättningarna för välmående medarbetare.

– Chas arbetar ständigt med att utveckla våra metoder för konsulternas karriärplanering och kunskapsutveckling. Chas chefer känner till varje konsults career statement och konsulterna har vetorätt gällande uppdrag. Men rätt uppdrag och karriärutveckling är bara en bra början. Vi vet att människor mår bättre och utvecklas av att kunna vara med och påverka sin situation. Baserat på konsulternas egna engagemang och intressen har vi därför en rad arbetsgrupper och ansvarsområden med direkt inflytande över företagets ledning. Det gäller till exempel likabehandling, CSR och miljö, berättar Charlie Hansson.

Att få en bra balans mellan yrkesliv och privatliv är en viktig del av Chas arbete med konsulten i fokus. Övertid är väldigt sällsynt förekommande hos Chas och man satsar mycket på olika former av friskvård. Chas har en friskvårdsansvarig som kan hjälpa medarbetarna med såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Nyblivna föräldrar som arbetar på Chas erbjuds gratis städning under den första tiden med den nya familjemedlemmen. Nyblivna pappor får fem extra lediga dagar och blivande mammor får betald ledighet för besök hos mödravården och dylikt i samband med graviditeten.

– En av Chas viktigaste hörnstenar är vår kollektiva lönetrappa som är öppen för alla att ta del av. Fördelarna med vår lönetrappa är så många. Den gäller för både konsulterna och management och alla känner till sin kommande löneutveckling. Ansvaret för att varje medarbetares kunskapsutveckling motsvarar hens löneutveckling ligger hos Chas. Det medför att det är erfarenhet och kunskap som avgör löneutveckling och inte individens kön eller förmåga att förhandla lön, säger Charlie.

Parallellt med jurybedömningen arrangerar European Business Awards en tävling där företagen presenteras i en film och allmänheten kan rösta. Chas deltar med en film som man kan rösta på under resten av februari.

Chas är ett IT-företag som arbetar med design och utveckling för webb, mobil och spel, projektledning samt organisationsutveckling.

Lite om utnämningen Employer of the Year: European Business Awards jury ser till hur företag arbetar med utbildningsprogram, kunskaps- och karriärutveckling samt deras förmåga att inspirera och motivera sina medarbetare genom möjligheter för dem att påverka karriär- och kunskapsutveckling, likabehandling och förståelse för balans mellan arbete och privatliv.

Mer info