Chas VD Charlie Hansson en av finalisterna vid utnämningen till Årets VD 2012

Charlie Hansson, VD och grundare, Chas, är en av finalisterna i kategorin små företag upp till 200 anställda vid utnämningen av Årets VD 2012.

I nomineringen nämns Charlie Hanssons förmåga att leda Chas i kombination men hans starka samhällsengagemang som också präglar hans företag och entreprenörskap.