Integritetspolicy

 

Chas Visual Management AB (”Chas”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna policy förklarar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Chas behandlar personlig information som samlats in från Chas webbplats.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Personlig informationen du ger är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. När du registrerar dig för våra evenemang och seminarier, letar efter lediga tjänster eller skickar in spontana ansökningar, kan vi fråga dig att fylla i formulär där du ger oss dina personuppgifter.

Vi samlar in hur våra besökare använder Chas webbplatser och användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

SYFTE MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

Erbjuda anställning eller uppdrag

Chas sparar din information i syfte att kunna erbjuda dig en eller flera tjänster, antingen i form av anställd eller som underkonsult. Informationen kan komma att användas för att para ihop din profil med potentiella uppdrag för att kunna erbjuda dig arbete. Vi kan komma att kontakta dig för att komplettera med information, boka intervju, erbjuda möjlighet att genomföra ett tekniskt test samt för återkoppling.

Ge dig en mer personlig service

Din information hjälper oss att bättre uppfylla dina individuella behov. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan den informationen användas för att kunna ge en personlig användarupplevelse.

Förbättra och optimera vår webbsida

Vi strävar ständigt efter att förbättra webbplatsen baserat på dina uppgifter och synpunkter.

Förbättra vår kundsupport

Din information hjälper oss att ge dig effektivare kundsupport.

Genomföra transaktioner

Leverera de tjänster du köpt från oss.

Förbättra vår kommunikation

Den e-postadress du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om ditt ärende, företagsnyheter, uppdateringar, information om andra liknande produkter och tjänster, Chas evenemang och nyhetsbrev etc.

Obs! Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att följa anvisningarna längst ner i varje e-postutskick alternativt att kontakta oss på privacy@chas.se. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation kombineras med data som du har tillhandahållit på vår webbplats för att förbättra kundkommunikationen.

HUR BEHANDLAS INFORMATIONEN?

All information om dig sparas i ett säkert affärssystem, Oden, där endast behöriga personer har rättighet att se informationen.

VILKEN LAGLIG RÄTT FINNS FÖR ATT SPARA DIN INFORMATION?

När du ansöker till Chas eller på annat sätt lämnar ifrån dig dina personuppgifter görs detta genom samtycke från dig. Andra lagliga grunder som kan vara aktuella är att vi behöver lämnade uppgifter för att kunna ingå och fullfölja ett avtal eller att vi gör en intresseavvägning.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTERNA

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är ett system som heter Oden, som tillhandahålls genom av Chas helägda bolaget Oden Business Intelligence AB samt betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet, leverera de tjänster du köper eller tillhandahålla service om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte överenskommits. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personligt identifierbar information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Vi har avtal med tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att få en bättre bild av besökarna på webbplatsen. Dessa tjänsteleverantörer får inte använda den information som de samlar in åt oss på våra vägnar för något annat än att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna Integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och ger oss ditt samtycke.

COOKIES

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.

Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen.

Cookies används också för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta webbplatsen. Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, hjälper oss att mäta och rikta våra reklam- och marknadsaktiviteter samt sökresultat via internet-sökmotorer och ge oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra onlinetjänster.

Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare.

Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

HUR LÄNGE VI BEHÅLLER DIN PERSONLIGA INFORMATION

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Information kring hur länge vi behandlar dina personuppgifter beror på för vilket ändamål vi erhållit dina personuppgifter.

DINA PERSONLIGA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss på privacy@chas.se för mer information.

För att säkerställa att ingen information delas ut till obehörig så godkänner vi endast förfrågningar skickade från samma e-post som användes för registrering till oss. Om du inte längre har tillgång till den e-posten ber vi dig tydligt skriva detta i ditt mail och bifoga annan information som kan identifiera dig.

Vi kommer inte att lämna ut information som kan betraktas som företagskänslig information.
Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vi kan publicera eller erbjuda produkter från tredje part på vår webbsida. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Men eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi kommentarer om dessa webbplatser.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Chas förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2018-05-24

 

HUR KONTAKTAR DU OSS?

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till vårt dataskyddsombud på e-post privacy@chas.se.